VIỄN THÔNG ÐÀ NẴNG MỜI THẦU Mua ống nhựa PVC để xây dựng các tuyến cống bể cáp

Viễn thông Ðà Nẵng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu, gói thầu: Mua ống nhựa PVC f i 110 x 5 mm x 6000 mm để xây dựng các tuyến cống bể cáp thuộc CSND Hòa Khương – Viễn thông Ðà Nẵng năm 2008.

Viễn thông Ðà Nẵng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu, gói thầu: Mua ống nhựa PVC f i 110 x 5 mm x 6000 mm để xây dựng các tuyến cống bể cáp thuộc CSND Hòa Khương – Viễn thông Ðà Nẵng năm 2008.

Hình thức thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định của Viễn thông Ðà Nẵng.

Viễn thông Ðà Nẵng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Ban Quản lý dự án – Viễn thông Ðà Nẵng, địa chỉ: 38 – 40 Yên Bái, Ðà Nẵng. ÐT: 0511.3820740, Fax: 0511.3829875 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 500.000 đ/bộ (năm trăm nghìn đồng/1 bộ) tại Ban quản lý dự án – Viễn thông Ðà Nẵng.

Bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 29-10 đến trước 14 giờ ngày 12-11-2008 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu) bằng tiền hoặc giấy bảo lãnh do một ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải được gửi đến Bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 12-11-2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai tại Hội trường Viễn thông Ðà Nẵng vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12-11-2008.

Viễn thông Ðà Nẵng kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu nếu có điều kiện tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.