Bảo hiểm công trình – hạng mục trạm bơm cống sông

Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm bơm cống sông. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang.Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

7
Quí 4 năm 2008
Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình
Giá gói thầu:
 • 189.322.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm bơm cống sông