Phần mềm thiết kế 3D trong thiết kế chế tạo xe máy Việt Nam.

Công ty TNHH Sufat Việt Nam tổ chức đấu thầu hạn chế gói thầu số 1: “Phần mềm thiết kế 3D” thuộc đề tài ứng dụng công nghệ CAD/CAM trong thiết kế chế tạo xe máy Việt Nam.

Công ty TNHH Sufat Việt Nam tổ chức đấu thầu hạn chế gói thầu số 1: “Phần mềm thiết kế 3D” thuộc đề tài ứng dụng công nghệ CAD/CAM trong thiết kế chế tạo xe máy Việt Nam.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu:

Từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 24-10-2008

Thời điểm đóng thầu:

14 giờ ngày 19-11-2008

Thời điểm mở thầu:

15 giờ ngày 19-11-2008

Chi phí mua hồ sơ thầu: 500.000 đ/bộ

Ðịa điểm bán hồ sơ mời thầu:

Công ty TNHH Sufat Việt Nam, lô C1 KCN Phố Nối B, Yên Mỹ, Hưng Yên.