Thông báo mời thầu lập thiết kế chi tiết, xây dựng cung cấp vật tư thiết bị và đào tạo cho hệ thống cấp nước thị xã Hưng Yên

1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, thông qua UBND tỉnh Hưng Yên với đại diện là Công ty Cấp nước Hưng Yên dự định sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan để lập thiết kế chi tiết, xây dựng cung cấp vật tư thiết bị và đào tạo cho hệ thống cấp nước thị xã Hưng Yên, công suất 10.000 m3/ngày. Gói thầu được đấu thầu cạnh tranh quốc tế hạn chế trong các nhà thầu có đăng ký tại Phần Lan.

1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, thông qua UBND tỉnh Hưng Yên với đại diện là Công ty Cấp nước Hưng Yên dự định sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan để lập thiết kế chi tiết, xây dựng cung cấp vật tư thiết bị và đào tạo cho hệ thống cấp nước thị xã Hưng Yên, công suất 10.000 m3/ngày. Gói thầu được đấu thầu cạnh tranh quốc tế hạn chế trong các nhà thầu có đăng ký tại Phần Lan.

2. HYWSCo kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia dự thầu.

3. Các nhà thầu có thể hỏi thêm các thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại Văn phòng của Công ty Cấp nước Hưng Yên theo địa chỉ: Công ty Cấp nước Hưng Yên,

số 3, đường Tô Hiệu, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tel: + 84 03213862487.

Fax: + 84 03213865298 (trong giờ làm việc).

Email: ctvcnhy@gmail.com

4. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ 30 phút ngày 3-11-2008 đến trước 10 giờ ngày 12-2-2009 (trong giờ làm việc). Một bộ hồ sơ mời thầu được bán cho các nhà thầu với khoản lệ phí không hoàn trả là 200 EURO (hai trăm EURO).

5. Hồ sơ dự thầu kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá 100.000 EURO (một trăm nghìn EURO) và phải được nộp trực tiếp tại Văn phòng của Công ty Cấp nước Hưng Yên trước 10 giờ ngày 12-2-2009 (theo giờ Việt Nam).

6. Mở thầu sẽ tiến hành vào 10 giờ 30 phút ngày 12-2-2009 (theo giờ Việt Nam) tại Văn phòng của Công ty Cấp nước Hưng Yên.

CÔNG TY CẤP NƯỚC HƯNG YÊN KÍNH BÁO