Xây lắp công trình công trình trọng điểm thị xã Kon Tum.

Tên bên mời thầu: Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum. Gói thầu xây lắp công trình đường Bùi Thị Xuân, đường Võ Văn Dũng, thị xã Kon Tum.

1. Tên bên mời thầu: Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum.

2. Tên các gói thầu:

2.1 Gói thầu xây lắp công trình đường Bùi Thị Xuân, thị xã Kon Tum, gồm các hạng mục nền, mặt đường, vỉa hè và công trình thoát nước; thuộc dự án: Ðường Bùi Thị Xuân, thị xã Kon Tum.

2.2 Gói thầu xây lắp công trình đường Võ Văn Dũng, thị xã Kon Tum, gồm các hạng mục nền, mặt đường, vỉa hè và công trình thoát nước; thuộc dự án: Ðường Võ Văn Dũng, thị xã Kon Tum.

2.3 Gói thầu xây lắp công trình hệ thống điện chiếu sáng công lộ 7 đường gồm: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Dã Tượng, Ðặng Dung, đường D1 đến A3 (trước trụ sở Công an thị xã), Nguyễn Văn Trỗi – thị xã Kon Tum; thuộc dự án: Hệ thống điện chiếu sáng công lộ 7 đường gồm: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Dã Tượng, Ðặng Dung, đường D1 đến A3 (trước trụ sở Công an thị xã), Nguyễn Văn Trỗi – thị xã Kon Tum.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 27-10 đến trước 8 giờ ngày 7-11-2008.

6. Ðịa điểm bán HSMT: Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum; Số 180 Nguyễn Huệ (tầng 2) – thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (Một triệu đồng).

8. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 7-11-2008.