Mua sắm thiết bị máy X-Quang chụp mạch một bình diện, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – Mua sắm thiết bị máy X-Quang chụp mạch một bình diện, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Mua sắm thiết bị máy X-Quang chụp mạch một bình diện, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị máy X-Quang chụp mạch một bình diện, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

01
24/11/2008 – 09/12/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 17650000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị máy X-Quang chụp mạch một bình diện, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An