Thông báo mời thầu Xây dựng kết cấu hạ tầng cụm làng nghề – dịch vụ Tân Ðịnh.

Ban quản lý DAÐT-XD huyện Cam Lộ thông báo mời thầu Gói thầu: Xây lắp tuyến đường trục chính từ cổng vào và tuyến đường ở giữa vuông góc với tuyến trục chính (N2) và hệ thống thoát nước dọc.

Ban quản lý DAÐT&XD huyện Cam Lộ thông báo mời thầu

Gói thầu: Xây lắp tuyến đường trục chính từ cổng vào và tuyến đường ở giữa vuông góc với tuyến trục chính (N2) và hệ thống thoát nước dọc.

Tên dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng cụm làng nghề – dịch vụ Tân Ðịnh.

Nguồn vốn: Ngân sách T.Ư hỗ trợ, ngân sách phân cấp cho huyện quản lý và các nguồn khác.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT từ 8 giờ ngày 24-10 đến trước 8 giờ ngày 8-11-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Tại Ban quản lý DAÐT&XD huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

Ðiện thoại: 053.3731001; Fax: 053.3731783

Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

Ðịa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý DAÐT&XD huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 8-11-2008.

Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (một trăm triệu).

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ ngày 8-11-2008 tại Ban quản lý DAÐT&XD huyện Cam Lộ.

Ban quản lý DAÐT&XD huyện Cam Lộ kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.