Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội (phần xây dựng và lắp đặt thiết bị)

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội (phần xây dựng và lắp đặt thiết bị) Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

4
05/2008
05/2008 đến 10/2008
Giá gói thầu:
 • 322.730.547 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội (phần xây dựng và lắp đặt thiết bị)