Ðiện lực Phú Yên trực mời thầu Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận

Ðiện lực Phú Yên trực thuộc Công ty Ðiện lực 3 tổ chức đấu thầu xây dựng rộng rãi công trình: Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận khu vực thị trấn Củng Sơn, phường Phú Lâm, xã An Hòa và xã An Phú thuộc tỉnh Phú Yên với quy mô.

Ðiện lực Phú Yên trực thuộc Công ty Ðiện lực 3 tổ chức đấu thầu xây dựng rộng rãi công trình:

1 – Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận khu vực thị trấn Củng Sơn, phường Phú Lâm, xã An Hòa và xã An Phú thuộc tỉnh Phú Yên với quy mô:

– Xây dựng mới 01 TBA phụ tải 3 pha 250 KVA-22/0,4 kV.

– Nâng công suất 1 TBA 3 pha T.642 Cẩm Tú từ 50 KVA lên 160 KVA.

– Xây dựng mới 172 m đường dây kV.

– Xây dựng mới 4.831 mét đường dây 0,4 kV mạch đơn.

– Xây dựng mới 214 mét đường dây 0,4 kV mạch kép.

– Cải tạo 827 mét đường dây 0,4 kV.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và điều kiện dự thầu đến đăng ký tham gia và mua hồ sơ mời thầu tại Ðiện lực Phú Yên 165 Lê Thánh Tôn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Bán hồ sơ mời thầu từ ngày 9-11 đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian đóng thầu 8 giờ ngày 24-11-2008. Mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 24-11-2008. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý xây dựng Ðiện lực Phú Yên. ÐT: 057.2210211 – Fax: 057.2221211, lệ phí mua hồ sơ mời thầu 1.000.000 đồng/1 bộ (không hoàn lại).