Công ty điện thoại Hà Nội 3 mời thầu Thi công xây lắp và Cung cấp thiết bị

Tên Bên mời thầu: Công ty điện thoại Hà Nội 3. Tên các gói thầu: + Gói 1: “Ống nhựa PVC các loại” tại khu nhà ở Văn Khê; + Gói 2: “Nắp bể, Ganivo gang cầu” tại khu nhà ở Văn Khê; + Gói 3: “Thi công xây lắp” tại khu nhà ở Văn Khê ……………………..

Tên Bên mời thầu: Công ty điện thoại Hà Nội 3.

Tên các gói thầu:

+ Gói 1: “Ống nhựa PVC các loại” tại khu nhà ở Văn Khê;

+ Gói 2: “Nắp bể, Ganivo gang cầu” tại khu nhà ở Văn Khê;

+ Gói 3: “Thi công xây lắp” tại khu nhà ở Văn Khê;

+ Gói 4: “Mua cáp các loại” khu dịch vụ, nhà ở Phùng Xá;

+ Gói 5: “Mua ống nhựa PVC các loại” khu dịch vụ, nhà ở Phùng Xá;

+ Gói 6: “Mua cáp các loại” cụm Trung tâm thương mại và nhà ở thị trấn Vân Ðình;

+ Gói 7: Cung cấp thiết bị tin học phục vụ công tác quản lý và sản xuất;

+ Gói 8: “Sản xuất thân cột và xây lắp” trạm BTS Phương Ðình;

+ Gói 9: “Sản xuất thân cột và xây lắp” trạm BTS Tuyết Nghĩa;

+ Gói 10: “Sản xuất thân cột và xây lắp” thiết bị phụ trợ tại Phương Tú;

+ Gói 11: “Sản xuất thân cột và xây lắp” thiết bị phụ trợ tại Quang Lãng;

+ Gói 12: “Sản xuất thân cột và xây lắp” trạm BTS Ðồng Quang;

+ Gói 13: “Sản xuất thân cột và xây lắp” trạm BTS Thượng Lâm;

+ Gói 14: Mua cáp quang các loại;

+ Gói 15: Thi công xây lắp tuyến truyền dẫn cáp quang;

– Tên dự án: Mở rộng mạng lưới phát triển viễn thông và xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS Vinaphone;

– Nguồn vốn: Tái đầu tư.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 phút ngày 7-11-2008 đến trước thời điểm đóng thầu.

Ðịa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Dự án – Công ty Ðiện thoại Hà Nội 3.

Ðiện thoại: 04.33528599/524699 – Fax: 04.33528518.

Giá bán một bộ HSMT: 400.000 đ/1 bộ (riêng các gói 1, gói 5, gói 6, gói 7: 200.000 đ/bộ).

Ðịa điểm nhận HSDT: Ban Quản lý Dự án, tầng 4 nhà Trụ sở Công ty Ðiện thoại Hà Nội 3 – số 4 đường Quang Trung, TP Hà Ðông, Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu:

+ Các gói 1, gói 2, gói 5: Ðóng thầu lúc 9 giờ ngày 21-11-2008.

+ Các gói còn lại: Ðóng thầu lúc 14 giờ ngày 21-11-2008.

– Mở thầu: Ngay sau thời điểm đóng thầu.

– Ðịa điểm mở thầu: Tầng 3 nhà Trụ sở Công ty Ðiện thoại Hà Nội 3 – Số 4 đường Quang Trung, TP Hà Ðông, Hà Nội.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia dự thầu và đến chứng kiến lễ mở thầu tại địa điểm và thời gian như trên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ban Quản lý Dự án – Công ty Ðiện thoại Hà Nội 3.

Ðiện thoại: 04.33528599/524699 – Fax: 04.33528518.