Mua ống PVC Xây dựng tuyến cống bể cáp tuyến

Viễn thông Ðà Nẵng có kế hoạch đấu thầu theo Luật Ðấu thầu 3 gói thầu sau Mua ống PVC Xây dựng tuyến cống bể cáp tuyến đường nội bộ.

Viễn thông Ðà Nẵng có kế hoạch đấu thầu theo Luật Ðấu thầu 3 gói thầu sau (Cùng chung một HSMT):

1- Gói thầu số 1: Mua ống PVC F100/110x5x6000 mm thuộc công trình: Xây dựng cống bể cáp KDC Phong Bắc 1, Hòa Thọ, huyện Hòa Vang – Bưu điện TPÐN năm 2004;

2- Gói thầu số 2: Cung cấp ống PVC F100/110 thuộc công trình: Xây dựng cống bể cáp KDC Hòa Minh 5 – Bưu điện TPÐN năm 2006;

3- Gói thầu 3: Mua ống nhựa PVC F100/110 thuộc công trình: Xây dựng tuyến cống bể cáp tuyến đường nội bộ phường An Khê – Bưu điện TPÐN.

Hình thức thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Viễn thông Ðà Nẵng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban QLDA Viễn thông Ðà Nẵng, 38-40 Yên Bái, Ðà Nẵng. Ðiện thoại: 0511.3820740, Fax: 0511.3829875 và sẽ được mua một bộ HSMT (Gồm 3 gói thầu) hoàn chỉnh với giá 500.000 đồng/bộ (năm trăm nghìn đồng/1bộ) tại địa chỉ nêu trên.

Bán hồ sơ mời thầu từ 7 giờ ngày 5-11 đến trước 8 giờ ngày 21-11-2008 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu) bằng tiền hoặc giấy bảo lãnh do một ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải được gửi đến Bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 21-11-2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai tại Phòng họp tầng 6, Viễn thông Ðà Nẵng vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21-11-2008.

Viễn thông Ðà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.