Viễn thông Quảng Ngãi mời thầu Mua tủ nguồn điện thuộc

Viễn thông Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua tủ nguồn điện thuộc công trình Ðầu tư mua sắm thiết bị nguồn điện cho các trạm viễn thông.

Viễn thông Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua tủ nguồn điện thuộc công trình Ðầu tư mua sắm thiết bị nguồn điện cho các trạm viễn thông.

Nguồn vốn: Ðầu tư phát triển (phần phân cấp cho Viễn thông Quảng Ngãi năm 2008).

Viễn thông Quảng Ngãi mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nói trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Mạng và Dịch vụ, Viễn thông Quảng Ngãi, số 80 Phan Ðình Phùng, thành phố Quảng Ngãi. Ðiện thoại: 055.3822952, Fax: 055.3822954 và sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tại Phòng Kế toán Thống kê – Tài chính (điện thoại: 055.3829480, Fax: 055.3826464) với giá 700.000 đồng

(bảy trăm nghìn đồng).

Bán HSMT từ ngày 5-11 đến 8 giờ 30 phút ngày 19-11-2008 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu có giá trị 5.000.000 đồng (năm triệu) và phải được gửi đến Viễn thông Quảng Ngãi trước 8 giờ 30 phút ngày 19-11-2008.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 19-11-2008 tại hội trường Viễn thông Quảng Ngãi, số 80 Phan Ðình Phùng, thành phố Quảng Ngãi.

Viễn thông Quảng Ngãi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.