Thông báo đấu thầu gói thầu Xây dựng mới trụ sở làm việc

TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tổ chức đấu thầu gói thầu “Xây dựng mới trụ sở làm việc TAND huyện Phụng Hiệp”.

TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tổ chức đấu thầu gói thầu “Xây dựng mới trụ sở làm việc TAND huyện Phụng Hiệp”.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực kinh nghiệm đến tham gia đấu thầu.

Các nhà thầu tham dự đấu thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với lệ phí là 1.000.000 đồng (một triệu).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu:

Từ 8 giờ ngày 28-10 đến trước 8 giờ ngày 5-11-2008 (trong giờ làm việc hành chính).

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu đến trước 8 giờ 30 phút ngày 5-11-2008.

Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 5-11-2008.

Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 9 giờ ngày 5-11-2008.

Ðịa chỉ bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.