Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo mời thầu

Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo mời thầu, Mua dây thuê bao điện thoại đợt 3 năm 2008

GT: Mua dây thuê bao điện thoại đợt 3 năm 2008
Thuộc D.A: Mua dây thuê bao điện thoại đợt 3 năm 2008
Nguồn vốn: chi phí thường xuyên
Bên mời thầu: Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 24/10/2008 đến 08 giờ 00 ngày 07/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Kế hoạch – Kinh Doanh – Tiếp thị, Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu, số 35 đường 3/2 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại/Fax: (064) 524848/522322
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 07/11/2008