Gói thầu số 06: Cung ứng máy đánh sốc không đồng bộ (04 máy), Monitor theo dõi bệnh nhân (04 máy)

Gói thầu số 06: Cung ứng máy đánh sốc không đồng bộ (04 máy), Monitor theo dõi bệnh nhân (04 máy) – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

06
11/12/2008 đến 26/12/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 700000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An