Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam thông báo mời thầu

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam thông báo mời thầu, Cung cấp 1.200 TEU vỏ container mới

GT: Cung cấp 1.200 TEU vỏ container mới
Thuộc D.A: Đầu tư 1.200 TEU vỏ container mới
Nguồn vốn: vay thương mại và vốn đối ứng
Bên mời thầu: Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 20/10/2008 đến 09 giờ 00 ngày 24/10/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại/Fax: (031) 3731033/3731578
Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 24/10/2008