Gói thầu số 15 – thiết bị 02: Cung cấp thiết bị văn phòng và thiết bị phục vụ công tác duy tu sửa chữa công trình – dự án Nạo vét, nâng cấp kênh tiêu T38 – Củ Chi

Gói thầu số 15 – thiết bị 02: Cung cấp thiết bị văn phòng và thiết bị phục vụ công tác duy tu sửa chữa công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Nạo vét, nâng cấp kênh tiêu T38 – Củ Chi

15
Quý III/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.100.906.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Nạo vét, nâng cấp kênh tiêu T38 – Củ Chi