Gói thầu số 16 – Bảo hiểm công trình – dự án Nạo vét, nâng cấp kênh tiêu T38 – Củ Chi

Gói thầu số 16 – Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Nạo vét, nâng cấp kênh tiêu T38 – Củ Chi

16
Theo tiến độ thực hiện dự án
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 519.678.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Nạo vét, nâng cấp kênh tiêu T38 – Củ Chi