Thiết bị kỹ thuật thi công xây dựng công trình – Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 9

Thiết bị kỹ thuật thi công xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 9. Tên chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Khu Vực Quận 9

03
Quý III/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 474.948.670 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 9