Mời thầu Xây dựng Nhà văn hóa xã Long Trị.

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ðịa điểm: xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước năm 2008.

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Tên gói thầu 1: Xây lắp.

Tên dự án: Nhà văn hóa xã Long Trị.

Ðịa điểm: xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước năm 2008.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Bán HSMT từ 9 giờ ngày 31-10 đến trước 9 giờ ngày 10-11-2008.

Ðịa điểm bán HSMT: 24 Nguyễn Huệ, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

Ðịa chỉ nhận HSDT: 24 Nguyễn Huệ, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 27-11-2008.

Mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 27-11-2008.

Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng, bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.