Cung cấp, triển khai thiết bị truyền thông, bảo mật, máy chủ, máy tính, thiết bị lưu trữ, hệ thống ATM

Ngân hàng Công thương Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu các gói thầu thuộc dự án “Cung cấp, triển khai thiết bị truyền thông, bảo mật, máy chủ, máy tính, thiết bị lưu trữ, hệ thống ATM, hệ thống camera, thiết bị ngoại vi”, cụ thể:

Ngân hàng Công thương Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu các gói thầu thuộc dự án “Cung cấp, triển khai thiết bị truyền thông, bảo mật, máy chủ, máy tính, thiết bị lưu trữ, hệ thống ATM, hệ thống camera, thiết bị ngoại vi”, cụ thể:

*  Gói thầu Cung cấp thiết bị truyền thông bảo mật và tủ lưu trữ băng từ

*   Gói thầu Cung cấp thiết bị mạng chi nhánh

*   Gói thầu Cung cấp, triển khai hệ thống Camera giám sát ATM

*   Gói thầu Cung cấp máy tính cá nhân

*   Gói thầu Cung cấp thiết bị ngoại vi

*   Gói thầu Cung cấp bản quyền phần mềm

*   Gói thầu Cung cấp, triển khai và bảo trì máy ATM

*   Gói thầu Triển khai trang thiết bị

NHCT VN kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và khả năng tới tham gia dự thầu.

– Các nhà thầu sẽ được mua HSMT tại Phòng Quản lý Kế toán Tài chính (P601) – Ngân hàng Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội từ 8 giờ ngày 10-11 đến trước 9 giờ ngày 25-11-2008 (trong giờ làm việc). Giá mỗi bộ HSMT là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). Khi đến đăng ký mua HSMT, yêu cầu đại diện nhà thầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh thư nhân dân.

– Nộp HSDT tại Phòng Quản trị (P.404-406) – Ngân hàng Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. Nộp HSDT, dự lễ mở thầu yêu cầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh thư nhân dân.

– Ðóng thầu: 9 giờ ngày 25-11-2008. HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ ngày 25-11-2008 tại NHCT VN – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội trước sự chứng kiến của các nhà thầu đã nộp HSDT.

– Các nhà thầu cần biết thêm thông tin liên quan đến gói thầu, xin liên hệ với

 Ban Quản lý dự án mua sắm thiết bị tin học năm 2008 NHCT VN theo địa chỉ:

Trung tâm CNTT – Ngân hàng Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. ÐT: 04.39712348.