Công ty cổ phần xe khách Hà Nội thông báo mời thầu

Công ty cổ phần xe khách Hà Nội thông báo mời thầu, Mua mới 4 xe khách sức chứa 16 ghế.

GT: Mua mới 4 xe khách sức chứa 16 ghế
Thuộc D.A: Đầu tư thay thế phương tiện tuyến Gia Lâm (Hà Nội) – Bãi Cháy (Quảng Ninh)
Nguồn vốn: vốn vay và vốn của Công ty
Bên mời thầu: Công ty cổ phần xe khách Hà Nội
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 21/10/2008 đến 14 giờ 00 ngày 30/10/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty cổ phần xe khách Hà Nội, gác 2 Bến xe Gia Lâm ,Q. Long Biên, Hà Nội. Điện thoại/Fax: (04) 38733796/38733011
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 30/10/2008