Gói thầu xây lắp công trình trường tiểu học xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình trường tiểu học xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Châu. Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Châu
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Thuận Châu
Số hiệu: 4717/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/11/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Thuận Châu
Số hiệu: 4717/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.358.071.382(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình trường tiểu học xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng