Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo mời thầu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo mời thầu

GT: Xây lắp (Gói số 5)
Thuộc D.A: Mở rộng trường Khiểm thị Hữu Nghị Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/10/2008 đến 14 giờ 00 ngày 10/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 217 đường Ba Cu, phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: (064) 852208; Fax: (064) 858236
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 10/11/2008