Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo mời thầu

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo mời thầu. Gói thầu 03: Kính hiển vi 2 mắt, nồi hấp 75L, máy huyết học 18 thông số, máy sinh hóa bán tự động, thiết bị chẩn đoán mạch

GT: Gói thầu 03: Kính hiển vi 2 mắt, nồi hấp 75L, máy huyết học 18 thông số, máy sinh hóa bán tự động, thiết bị chẩn đoán mạch
Thuộc D.A: Mua trang thiết bị bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2008, nguồn kinh phí khác của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2008, nguồn kinh phí khác của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Bên mời thầu: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 24/10/2008 đến 14 giờ 00 ngày 07/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Tài chính kế toán, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, số 2 Trần Phú, TP. Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: (04) 33540034; Fax: (04) 33540034
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 07/11/2008