San lấp mặt bằng khu tái định cư 01,02 và khu xây dựng trụ sở các cơ quan

Kế hoạch đấu thầu: San lấp mặt bằng khu tái định cư 01,02 và khu xây dựng trụ sở các cơ quan

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 687/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1837/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 321280505000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: San lấp mặt bằng khu tái định cư 01,02 và khu xây dựng trụ sở các cơ quan (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT
 • 55553000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  02 Gói thầu 02: Giám sát thi công xây dựng
 • 289972000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  03 Gói thầu 03: Kiểm toán vốn đầu tư
 • 103901000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  4 San lấp mặt bằng khu tái định cư 01
 • 10028421000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Trọn gói 90 ngày
  5 San lấp mặt bằng khu tái định cư 02
 • 6850927000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Trọn gói 90 ngày
  6 San lấp mặt bằng khu vực xây dựng trụ sở các cơ quan Sở Thông tin Truyền thông, Sở Công thương, Điện lực Cà Mau, Bảo Việt Nhân thọ và Sở Giao thông Vận tải
 • 4152283000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Trọn gói 90 ngày
  7 Gói thầu 07: bảo hiểm công trình
 • 41414000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 247
  Ngày xuất bản 10/12/2008