Gói thầu: Gói thầu 07: bảo hiểm công trình – San lấp mặt bằng khu tái định cư 01,02 và khu xây dựng trụ sở các cơ quan

Gói thầu: Gói thầu 07: bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: San lấp mặt bằng khu tái định cư 01,02 và khu xây dựng trụ sở các cơ quan

7
Quí I năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 41414000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: San lấp mặt bằng khu tái định cư 01,02 và khu xây dựng trụ sở các cơ quan