Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình Cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái – dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình Cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái – Kế hoạch đấu thầu: dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

04
quý IV năm 2008 và Quý I năm 2009
Theo quy định hiện hành
Giá gói thầu:
 • 7.766.585 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái