Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – quận Gò Vấp. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3640/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3640/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.860.813.170(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – quận Gò Vấp (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 7.918.209.794 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá 06 tháng
  02 Thi công hệ thống PCCC + chống sét
 • 230.433.722 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo đơn giá 05 tháng
  03 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công phần xây lắp và phần PCCC – chống sét
 • 27.949.848 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  04 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 195.241.499 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  05 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 68.334.524 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo đơn giá 07 tháng
  06 Bảo hiểm công trình
 • 18.252.962 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  07 Kiểm toán công trình
 • 40.318.219 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 04 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • img009.jpg Size 967 K
  • img010.jpg Size 853 K
  • img011.jpg Size 1.32 M
  • img012.jpg Size 1.32 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 246
  Ngày xuất bản 09/12/2008