Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công phần xây lắp và phần PCCC – chống sét – Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – quận Gò Vấp

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công phần xây lắp và phần PCCC – chống sét – Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – quận Gò Vấp

03
01 tháng
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 27.949.848 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – quận Gò Vấp