Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 4162/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 4162/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 14961188660(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp (11 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 12.642.732.960 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo đơn giá 6 tháng
  02 Thiết bị
 • 931.917.800 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTrọn gói 3 tháng
  03 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 279.891.700 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm 6 tháng
  04 Tư vấn giám sát cung cấp thiết bị
 • 7.110.400 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  05 Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 394.656.900 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  06 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 40.850.700 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  07 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
 • 35.834.700 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  08 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp thiết bị
 • 2.394.700 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  09 Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực
 • 107.758.200 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2 ngàyTheo đơn giá 7 tháng
  10 Bảo hiểm công trình
 • 27.149.100 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 6 tháng
  11 Kiểm toán công trình
 • 53.913.200 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 246
  Ngày xuất bản 09/12/2008