Gói thầu: Thiết bị – Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

02
1 tháng
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 931.917.800 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp