Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn Hà Nội thông báo mời thầu

Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn Hà Nội thông báo mời thầu. Xây dựng và nâng cấp cải tạo các công trình thủy lợi ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn

GT: Khảo sát địa hình, địa chất và lập dự án đầu tư
Thuộc D.A: Xây dựng và nâng cấp cải tạo các công trình thủy lợi ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hà Nội
Bên mời thầu: Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn Hà Nội
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian phát hành HSMQT: từ 08 giờ 00 ngày 30/10/2008 đến 09 giờ 00 ngày 14/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn Hà Nội, số 35 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 8684874; Fax: (043) 8692091
Hạn cuối nhận HSQT: 09 giờ 00 ngày 14/11/2008