Gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây lắp(hạng mục chiếu sáng) – dự án

Gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây lắp(hạng mục chiếu sáng) – Kế hoạch đấu thầu dự án

Gói 4
Quý II/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.748.822 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án