Gói thầu: Chi phí xây lắp(chiếu sáng) – dự án

Gói thầu: Chi phí xây lắp(chiếu sáng) – Kế hoạch đấu thầu dự án

Gói 9
Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 369.304.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án