Gói thầu: Gói thầu bảo hiểm công trình. – đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Gói thầu bảo hiểm công trình. – Kế hoạch đấu thầu đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa

03
Quý 1,2/2009
Theo thời gian hợp đồng xây lắp
Giá gói thầu:
 • 72.904.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh