Gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (kể cả cung cấp thiết bị máy biến áp). – đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (kể cả cung cấp thiết bị máy biến áp). – Kế hoạch đấu thầu đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa

09
Quý 2-3/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.907.109.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh