Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài thông báo mời thầu

Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài thông báo mời thầu. Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin

GT: Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin
Thuộc D.A: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất
Nguồn vốn: Vốn của TCT
Bên mời thầu: Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 04/11/2008 đến 14 giờ 00 ngày 10/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Kế hoạch – Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 8865002-3277; Fax: (043) 8840741
Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 10/11/2008