Gói thầu: Chi phí kiểm toán – công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa

Gói thầu: Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ

7
01/2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.570.216 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa