Mời thầu Mua sắm bàn, ghế giáo viên và học sinh ghế thư viện, tủ tài liệu

Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Ðấu thầu gói thầu: Mua sắm bàn, ghế giáo viên và học sinh; bàn, ghế thư viện, tủ tài liệu và bảng chống lóa của Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn bằng nguồn vốn ngân sách huyện chi cho sự nghiệp giáo dục năm 2008.

Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Ðấu thầu gói thầu: Mua sắm bàn, ghế giáo viên và học sinh; bàn, ghế thư viện, tủ tài liệu và bảng chống lóa của Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn bằng nguồn vốn ngân sách huyện chi cho sự nghiệp giáo dục năm 2008.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn

Ðịa chỉ: Thị trấn huyện Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ðiện thoại: 0218.824133.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ ngày 3-11-2008 (trong giờ hành chính).

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 7-11-2008.

Mở thầu:  9 giờ ngày 7-11-2008 tại Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.