Đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh

Kế hoạch đấu thầu đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 1839/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2868/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 48.422.492.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đường 3 tháng 4, thị xã Cam Ranh (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu khảo sát thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục công trình giao thông kể cả trồng cây xanh.
 • 458.537.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  02 Gói thầu khảo sát thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục điện chiếu sáng.
 • 97.827.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  03 Gói thầu bảo hiểm công trình.
 • 72.904.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1,2/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian hợp đồng xây lắp
  04 Gói thầu tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công hạng mục nền mặt đường, bó vỉa và hệ thống thoát nước.
 • 37.785.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008 – Quý 1/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  05 Gói thầu tư vấn giám sát thi công hạng mục nền mặt đường, bó vỉa và hệ thống thoát nước.
 • 409.248.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1-2/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 300 ngày
  06 Gói thầu thi công xây dựng nền mặt đường, bó vỉa, hệ thống thoát nước.
 • 24.664.156.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1-2/2009 Trọn gói 300 ngày
  07 Gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng.
 • 9.330.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  08 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng.
 • 59.127.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2-3/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  09 Gói thầu thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (kể cả cung cấp thiết bị máy biến áp).
 • 2.907.109.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2-3/2009 Trọn gói 120 ngày
  10 Gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu hạng mục trồng cây xanh.
 • 539.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  11 Gói thầu tư vấn giám sát hạng mục trồng cây xanh.
 • 6.032.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  12 Gói thầu trồng cây xanh.
 • 332.408.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Trọn gói 45 ngày
  13 Gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hạng mục vỉa hè.
 • 3.447.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  14 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục vỉa hè.
 • 40.146.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 – Quý 1/2010 Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  15 Gói thầu thi công xây dựng hạng mục vỉa hè.
 • 2.249.980.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 – Quý 1/2010 Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 247
  Ngày xuất bản 10/12/2008