Công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa

Kế hoạch đấu thầu công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa. Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu:1384/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu:1384/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.764.879.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Chi phí thẩm tra thiết kế – dự toán
 • 5.677.031 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IVTheo tỷ lệ phần trăm15 ngày
  2Chi phí quản lý dự án
 • 31.708.800 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’]Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IVTrọn góiTheo qui định
  3Lập HSMT lựa chọn nhà thầu
 • 3.890.659 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IVTheo tỷ lệ phần trămTheo qui định
  4Thiết bị
 • 1.499.605.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’]Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IVTrọn gói40 ngày
  5Chi phí giám sát thiết bị
 • 11.550.866 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IVTheo tỷ lệ phần trăm40 ngày
  6Chi phí bảo hiểm
 • 3.299.131 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IVTrọn góiTheo qui định
  7Chi phí kiểm toán
 • 5.570.216 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển01/2009Theo tỷ lệ phần trăm15 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:247
  Ngày xuất bản10/12/2008