Công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa

Kế hoạch đấu thầu công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa. Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 1384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 1384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.764.879.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Mua sắm trang thiết bị Trường trung học cơ sở Long Hòa (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Chi phí thẩm tra thiết kế – dự toán
 • 5.677.031 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IVTheo tỷ lệ phần trăm 15 ngày
  2 Chi phí quản lý dự án
 • 31.708.800 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’] Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IVTrọn gói Theo qui định
  3 Lập HSMT lựa chọn nhà thầu
 • 3.890.659 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IVTheo tỷ lệ phần trăm Theo qui định
  4 Thiết bị
 • 1.499.605.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IVTrọn gói 40 ngày
  5 Chi phí giám sát thiết bị
 • 11.550.866 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IVTheo tỷ lệ phần trăm 40 ngày
  6 Chi phí bảo hiểm
 • 3.299.131 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IVTrọn gói Theo qui định
  7 Chi phí kiểm toán
 • 5.570.216 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01/2009Theo tỷ lệ phần trăm 15 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 247
  Ngày xuất bản 10/12/2008