Ban QLDA khu vực Đầu tư xây dựng quận Gò Vấp mời thầu

Ban QLDA khu vực Đầu tư xây dựng quận Gò Vấp mời thầu. Thi công phần Xây lắp Trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Gò Vấp

GT: Thi công phần Xây lắp
Thuộc D.A: Trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Gò Vấp
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu: Ban QLDA khu vực Đầu tư xây dựng quận Gò Vấp
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/10/2008 đến 14 giờ 00 ngày 10/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty TNHH Thiết kế tư vấn xây dựng D&C, số 20/33E đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM. Điện thoại: (08) 842847; Fax: (08) 8120734
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 10/11/2008