Gói thầu: Chi phí quản lý và kiểm tra nghiệm thu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS

Gói thầu: Chi phí quản lý và kiểm tra nghiệm thu dự án – Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS quản lý hành chính và môi trường tỉnh Hưng yên. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hưng yên

Gói thầu số 2
Không đấu thầu
Đến khi hoàn thành dự án
Giá gói thầu:
 • 101500000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS quản lý hành chính và môi trường tỉnh Hưng yên