Chào hàng mua sắm thiết bị văn phòng

Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng mua sắm thiết bị văn phòng. Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 3674/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 03/10/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ban quản lý dự án 1 (PMU1), Bộ GTVT
Số hiệu: 2616/QĐ-PMU1
Ngày ban hành: 04/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: ADB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 138000000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng mua sắm thiết bị văn phòng (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  CSID1 Chào hàng mua sắm thiết bị văn phòng
 • 104170 (USD)
 • [‘ADB\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển từ 12/01/2009 đến 20/01/2009Trọn gói trong quý I năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 248
  Ngày xuất bản 11/12/2008