Công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị thông báo mời thầu

Công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị thông báo mời thầu. Mua sắm 02 xe tải ben sản xuất tại Trung Quốc mới 100% – Tổng trọng tải 2500kg

GT: Mua sắm 02 xe tải ben sản xuất tại Trung Quốc mới 100% – Tổng trọng tải 2500kg
Thuộc D.A: Mua sắm 02 xe tải ben sản xuất tại Trung Quốc mới 100% – Tổng trọng tải 2500kg
Nguồn vốn: Đầu tư phát triển năm 2008
Bên mời thầu: Công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 04/11/2008 đến 16 giờ 00 ngày 07/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng kỹ thuật vật tư – Công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị, số 18 Cao Bá Quát, Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 7474013
Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 10/11/2008