Gói thầu: Gói thầu thiết bị dạy nghề Mộc – Trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008

Gói thầu: Gói thầu thiết bị dạy nghề Mộc – Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cho các Trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008

04
9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 10/01/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 156.702.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cho các Trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008