Kế họach đấu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cho các Trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cho các Trungtâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Số hiệu:2823/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
Số hiệu:440/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành:01/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.200.000.000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cho các Trungtâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 (04 gói thầu)


  Đây là kế họach mua sắm thiết bị dạy nghề hàng năm được phân bổ từ Ngân sách Nhà nước. Thực hiện theo sự phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02Gói thầu thiết bị dạy nghề Xây dựng
 • 499.921.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển10/01/2009Trọn gói 60 ngày
  01Gói thầu thiết bị dạy nghề Cắt gọt kim lọai
 • 1.563.524.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển10/01/2009Trọn gói 60 ngày
  03Gói thầu thiết bị dạy nghề May và thiết kế thời trang
 • 920.025.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển10/01/2009Trọn gói 60 ngày
  04Gói thầu thiết bị dạy nghề Mộc
 • 156702.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển10/01/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:248
  Ngày xuất bản11/12/2008