Gói thầu: Gói số1 – Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL

Gói thầu: Gói số1 – Kế hoạch đấu thầu: Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL

Xây lắp khối A(41 căn hộ), nhà cầu nối, sân đường, hệ thống điện nước khối A và lán trại tạm
09/01/2009
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.771.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL