Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp – Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

03
30 ngày
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 23.736.113 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu